Unit 1 – House Zone

Parts of the house:

parts-of-the-house

To print and study // Per imprimir i estudiar.

cube-with-the-parts-of-the-house

Cut and print the dice. Build the dice with your parents’help. Then, throw the dice and tell in English the picture showed.

Retalla i pinta el dau. Monta el dau amb ajuda dels pares.  LLença’l i diguès en anglès què surt reflectit.

 

Where’s my…?

It’s in the…

To work, learn and play // Per treballar, aprendre i jugar

Click on the picture // Amb el ratolí dóna a la imatge 2 clicks

house

A present for you: // Un regal per a tu

 

Print and play the story. // Imprimeix i representa la història.

The 3 pigs