Presentació dels temes

El treball diari és fonamental per al veritable aprenentatge d’una llengua, d’aquí que el treball a classe  i  l’estudia diari a casa siguin tant valorats a aquesta assignatura.

Els temes que els alumnes han de presentar de cada unitat és el resultat de tot aquest treball diari. Els aspectes que es valoren en la seva correcció són els següents:

  •  El tema ha d’incloure totes les activitats treballades a l’aula durant el tema. Si un alumne ha faltat per malaltia o un altre motiu, ha de demanar al mestre les fotocòpies que es puguin haver donat a classe i copiar els exercicis que s’hagin fet durant la seva absència.
  • Les activitats han de ser presentades en l’ordre que s’han fet a classe i han de trobar-se corregides i sense faltes.
  • Totes les feines són realitzades a l’aula amb l’ajuda de la pissarra i el projector, a aquestes alçades del cicle superior ja no és acceptable copiar amb faltes de la pissarra ni corregir els exercicis tot deixant-se faltes i coses per completar.
  • La feina de cada dia s’inicia amb la data en anglès.
  • La lletra de les activitats ha de ser llegible i clara i la presentació dels fulls adequada (ni fulls arrugats ni amb taques, i l’ús abusiu del corrector de bolígraf tampoc és recomanable).
  • Sí per algun motiu un alumne perd un full, no s’acceptarà l’activitat fotocopiada d’un company.
  • Les fotocòpies que tan sols són per una cara, han d’estar retallades i enganxades. Les que estan fotocopiades per tots dos costats es tractaran com un full més del tema.
  • A l’hora de fixar-se el dia del examen del tema, es fixarà el dia que s’ha de lliurar el tema.

 Procura revisar el tema amb temps abans de la data de lliurament i grapar-lo a casa. Això et permetrà estar segur que el tema estarà adequadament presentat.

Enquadernar el tema tot corrent a classe i en el darrer instant, no és una bona forma de treballar.

 Pensa que la nota de l’enquadernació és la nota més fàcil d’obtenir! Quan millor sigui la presentació del teu treball, millor serà la seva valoració.

motivational-quotes-for-athletes-hard-work-5