Fase Territorial’2017

INFORMACIÓ ALS CONCURSANTS I ACOMPANYANTS

 • Es recomana arribar entre 60 i 90 minuts abans de l’hora prevista a la realització dels exercicis (les 12 del migdia).
 • Quan accediu a l’edifici corresponent, trobareu una pancarta / cartell indicatiu del concurs i, una vegada a dins, els cartells indicatius amb les senyalitzacions d’on dirigir-vos per localitzar l’aula que us correspon, i el personal de l’organització.
 • Les portes de les aules tindran com indicació un cartell amb el nivell i opcionalment els cognoms d’inici i final dels concursants que han d’accedir a aquella aula ( per ex:“5è i 6è PRI.: De MAIXENCH a ZALDIVIA”).
 • El concursant només podrà estar acompanyat per 1 persona (familiar o responsable del concurs del seu centre) quan s’acrediti i accedeixi a la porta d’entrada de l’aula que li correspongui.
 • Es recomana al concursant no venir acompanyat el dia de l’activitat per més de 2 persones per evitar aglomeracions a les seus, especialment a les seus de Barcelona província.
 • Per acreditar-se i accedir a l’aula serà imprescindible que el concursant presenti el seu DNI-NIE o Llibre de Família i el Full d’Autorització patern, amb la fotografia corresponent. No serà necessari accedir a l’aula amb el DNI-NIE o Llibre de Família una vegada acreditat a la porta, però sí obligatori lliurar el Full d’Autorització. Si faltés algun d’aquests requisits en el moment d’acreditar-se, no es permetrà l’accés a l’aula.
 • L’hora d’acreditació i accés a l’aula corresponent s’estableix entre les 11.30 i les 12.00 hores aproximadament (a l’INEFC de Barcelona, acreditacions a partir de les 11.15h).
 • A les 12.00 h. en punt es tancaran les portes i no es permetrà l’accés a ningú més.
 • Es recomana als concursants d’anar als lavabos abans d’accedir a les aules, ja que una vegada a dins no es permetrà la sortida fins l’hora prevista de finalització de l’activitat i sortida conjunta de les aules (12.55 h.).
 • Si abans o durant la prova, l’acompanyant del concursant té cap incidència ho haurà de notificar al personal de l’organització.
 • Els mòbils hauran d’estar apagats des de el moment que el concursant accedeixi a la seva aula i fins el moment previst de finalització dels exercicis.
 • Es recomana als acompanyants no tornar a les portes de les aules corresponents fins 5 minuts abans de l’hora prevista de finalització de l’activitat. Es demana silenci durant l’espera.
 • NOTA: L’ Organització no es farà càrrec de la pèrdua fortuïta d’estris i material personal que es pugui produir durant l’activitat tant a dins com a fora de les aules

 

Task Types:
This year’s themes (2017) will be focused on Art and Design

3rd CYCLE OF PRIMARY (5º Y 6º DE PRIMARIA)

Vocabulary: Words related to theme: chalk, charcoal, scissors
Reading: Answer questions about a text, find the correct word in the text
Tasks: Match definitions. Gap fillers (present simple/ present continuous), choose the correct word
Writing: Write about a picture, making a choice and saying why
Time Limit:  45 /50 minutes

1st CYCLE OF SECONDARY / 1º Y 2º DE ESO)

Vocabulary: Words related to theme: stickers, patterns, background
Reading: Answer questions about a text, find words in text
Tasks: Match definitions, gap filler, choose correct verb or word to complete a text: (present simple/present continuous.)
Writing: Giving opinion, describing a picture
Time Limit: 45 /50 minutes.

2nd CYCLE OF SECONDARY (3º Y 4º DE ESO)
Vocabulary: Words and expressions related to theme: sketch, canvas, shade, doodle   
Reading: Answer questions about a text, choose the correct word
Tasks: Match definitions, answer questions, gap filler; choice of tense (past tenses- ESO 4 includes past perfect)
Writing: Give opinion about art, making a choice and saying why
Time Limit: 45 /50 minutes

BACHILLERATO/ CICLOS FORMATIVOS – INTERMEDIATE & ADVANCED

Vocabulary: Words, phrasal verbs and idiomatic expressions related to theme: eye catching, state of the art, drama queen
Reading: Answer questions, choose the correct word, defining words
Tasks: Choose correct word or expression, match definitions, gap filler; choose the correct prepositions.
Writing: Give opinion about some art; write a short article about a piece of art
Time Limit: 45 / 50 minutes