The Fonix 2014

7è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya

CONVOCATÒRIA:

Es convoca el “7è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (THE FONIX 2014). El concurs està organitzat per International House Barcelona i per la Fundació Catalana de l’Esplai.

El concurs compta amb el suport de la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

FASES DEL CONCURS:

Els enunciats de les proves són preparats per un equip pedagògic de reconegut prestigi i consisteixen en una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita, plantejats de forma distesa i dins d‘un ambient de col·laboració, al llarg de tres fases:

FASE LOCAL: Prova a dins dels mateixos centres educatius.

Tasques a realitzar sobre: files-tasks

Proves fetes enguany:

FASE TERRITORIAL: Prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per territoris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).Adreça: INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya)
Avinguda de l’Estadi, 12-22 (Anella Olímpica), 08038 Barcelona. Telèfon. 93 425 54 45
Hora d’acreditació aules: des de les 11.15 hores
Hora de la prova: 12.00 hores 
Aules: Tot l’aulari de la planta baixa de l’edifici i aules planta soterrani.

FASE FINAL: Prova final absoluta amb els guanyadors de cada territori.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i no suposa cap tipus de desemborsament monetari.

Calendari

  • 16 de gener – 21 de febrer de 2014 Termini per descarregar i poder realitzar la Prova de la Fase Local a dins dels mateixos centres educatius.
  • Fins al dia 24 de febrer de 2014: Termini per inscriure els finalistes del centre a la Prova de la Fase Territorial.
  • Dissabte 1 de març a les 12 hores: realització de la Prova de la Fase Territorial.
  • A partir del 7 d’abril: publicació a la web del concurs dels guanyadors de la prova territorial que passen a la gran final absoluta.
  • Fins al dia 27 d’abril, comunicació de baixes o renúncies de participació en la fase final.
  • Dissabte 3 de maig: Realització de la Prova Fase Final Absoluta.
  • A partir del dia 20 de maig, publicació de classificacions finals del concurs.
  • Finals de maig o principis de juny de 2014: cerimònia de lliurament de diplomes i premis